POTVRZENÁ ÚČAST 2022                      

Doprava pěšky

Na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR se můžete dostat ze dvou směrů turisticky značenými trasami, přičemž obě jsou vhodné pro pěší i cyklisty. Tyto trasy prochází i přes Chráněnou krajinnou oblast Poodří, které nabízí pohled na meandrující tok řeky Odry, rybníky s řadou druhů ptáků a také rozsáhlé louky s vtroušenými stromy a remízy.

Turistická mapa okolí mošnovského letiště

Hodláte-li během Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR navštívit Poodří, mějte prosím na paměti, že se budete pohybovat mimořádně hodnotným územím. Respektujte zákazy a nařízení platné v chráněných krajinných oblastech. Jedná se především o zákaz vjezdu motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, zákaz rozdělávání ohňů a zákaz táboření. Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování zákazu vjezdu do luk v okolí letiště, především v oblasti Pasečného mostu a Oderské lávky mezi obcemi Studénka a Albrechtičky. Porušování zákazu vjezdu a setrvávání vozidel bude postihováno. Chovejte se k přírodě ohleduplně, prosím. Za Správu CHKO Vám děkujeme a přejeme spoustu ničím nerušených zážitků!

TIP: Mapa s vyznačením míst zákazu vjezdu a parkování

Žlutá trasa:

Žlutě značená trasa vede od tur. rozcestí u železniční stanice ve Studénce přes rozcestí u Oderské lávky přímo do obce Albrechtičky (spolu s modrou značkou). Délka trasy je necelé 4 kilometry. Provede vás údolím řeky Odry přes louky lemované skupinkami mimolesní zeleně až k samotné řece Odře, kterou překročíte po tzv. Oderské lávce.
V případě zájmu můžete odbočit a napojit se na naučnou stezku přírodní rezervací Kotvice, která vás seznámí s hodnotou tohoto mimořádně cenného území. Cestou můžete pozorovat zejména vodní ptáky na hladině rybníků, odpočívadlo kormoránů či hnízdiště volavek. Po naučné stezce je cesta do Nové Horky a zpět dlouhá 5 kilometrů.

TIP: Návštěvu v Poodří Vám může zpříjemnit náš mobilní průvodce pro chytré telefony a zařízení s opračním systémem Android. Dozvíte se zde mnoho zajímavého o místech, kterými budete procházet. Aplikaci stahujte zde.

TIP: Chráněnná krajinná oblast Poodří na Facebooku

Modrá trasa:

Modře značená trasa vede směrem od Ostravy ze železniční zastávky v Jistebníku až k tur. rozcestí u Oderské lávky. Odtud pokračujte po žlutě značené trase do obce Albrechtičky. Délka trasy je necelých 10 kilometrů. Z přírodně zajímavých lokalit Vás modrá značka provede po hranici přírodní rezervace Bažantula a následně okolo dalších rybničních ploch. Na hladině rybníků můžete pozorovat vodní ptáky a porosty vodních rostlin. Dále trasa vede od rybníků na tzv. Pasečný most a přes louku až k Oderské lávce a do obce Albrechtičky.

Šťastnou cestu
na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky
i zpět!

Speciální partner

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Saab AG
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro