POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2022                     

DOJŚCIE NA PIECHOTĘ

Na Dni NATO w Ostrawie i Dni Sił Powietrznych Armii RC można dotrzeć z dwóch kierunków, oznaczonymi szlakami turystycznymi. Obie są dostosowane dla pieszych i rowerzystów. Trasy te przechodzą przez Obszar Chronionego Krajobrazu Poodří. Można tu zobaczyć piękne widoki na meandry rzeki Odry, stawy z szeregiem rodzajów ptactwa jak i również rozległe łąki z wtrąconymi drzewami.

Mapa turystyczna okolic lotniska w Mosznowie (mapy.cz)

Jeżeli masz zamiar podczas Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC zwiedzić teren Poodří, należy mieć na uwadze, że znajdujesz się na terenie wyjątkowo wartościowym. Przestrzegaj obowiązujące w krajobrazowych obszarach chronionych zakazy i rozporządzenia. Chodzi głównie o zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi po za drogi i lokalne trakty, zakaz rozpalania ognia i zakaz biwakowania. Szczególnie zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zakazu wjazdu na teren łąk w rejonie lotniska, zwłaszcza w strefie mostu Pasečného i ławki Oderské między miejscowościami Studénka i Albrechtičky. Łamanie zakazu wjazdu i pozostawianie pojazdów będzie karane. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zakazów i rozporządzeń na obszarach chronionych krajobrazów. Prosimy o stosowne zachowanie wobec przyrody. W imieniu CHKO dziękujemy i życzymy wiele, niczym niezakłóconych, miłych wrażeń.

ZOBACZ: Mapa z wyznaczonymi miejscami zakazu wjazdu i parkowania

Trasa żółta:

Trasa oznaczona żółtym kolorem prowadzi od rozdroża turystycznego przy stacji kolejowej Studanka przez rozdroże przy ławce Oderské wprost do miejscowości Albrechtičky (wraz z niebieskim oznakowaniem). Długość trasy to niecałe 4 km. Żółte oznakowanie prowadzi doliną rzeki Odry przez łąki, ograniczane skupiskami zieleni aż do samej rzeki Odry, którą można przekroczyć po tzw. ławce Oderskiej.

W przypadku większego zainteresowania przyrodą, można skręcić z planowanej trasy i wejść na ścieżkę edukacyjną rezerwatu przyrody Kotvice, która przybliży wartości tego niezwykle cennego terenu. Po drodze można obserwować szczególnie ptactwo wodne na powierzchni stawów, miejsce odpoczynku kormoranów czy gniazdowisko czapli. Ścieżka edukacyjna do Nove Horky i z powrotem ma 5 kilometrów długości.

Zwiedzanie Poodří może ułatwić nasz przewodnik mobilny dla smartfonów i urządzeń z systemem operacyjnym Android. Można tu wiele dowiedzieć się o miejscach, którymi będziecie mogli przejść. Aplikację można ściągnąć tu.

Zobacz: Chráněnná krajinná oblast Poodří na Facebooku

Niebieska trasa:

Trasa znaczona niebieskim kolorem prowadzi w kierunku od Ostrawy, ze stacji kolejowej v Jistebniku aż do rozdroża turystycznego ławki Oderskiej. Stąd prowadzi dalej żółtym szlakiem do miejscowości Albrechtičky. Długość trasy to niecałe 10 km. Z przyrodniczo interesujących miejsc niebieski szlak prowadzi granicą rezerwatu przyrody Bažantula a następnie wokół dalszych terenów pokrytych stawami. Na powierzchniach stawów można obserwować ptactwo wodne i zarośla wodnych roślin. Dalej trasa prowadzi od stawów na tzw. Most Pasečný i przez łąkę, aż do ławki Oderskiej i do miejscowości Albrechtičky.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Saab AG
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro