POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2022                     

KOMUNIKACJA KOLEJOWA

Komunikacja kolejowa stanowi najszybszy i najwygodniejszy sposób dotarcia na Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC z różnych części Republiki Czeskiej i z za granicy.

Spółka akcyjna České dráhy a.s. zdecydowanie rozszerza dotychczasowe połączenia do stacji Studénka i Mošnov, Ostrava Airport, wyprawia dodatkowe połączenia a na stacji kolejowej Studénka wyjątkowo zatrzymuje się spora część połączeń, wraz z połączeniami SuperCity, które w pozostałych dniach tylko przejeżdża.

Uczestnicy akcji, którzy zdecydują się na dojazd transportem kolejowym, mogą skorzystać również z wyjątkowo przygotowanych pociągów oznaczonych „Dny NATO“ z Pragi, Brna i Ołomuńca do stacji kolejowej Mošnov, Ostrava Airport. Do tych pociągów specjalnych zalecamy dokupienie miejscówki z wyprzedzeniem. Pociąg railjet 645 z Pragi ma miejscówki obowiązkowo.

Przypominamy, że ze stacji Mošnov, Ostrava Airport do miejsca przebiegu akcji prowadzi jeszcze 3 kilometrowej długości trasa piesza. W drodze powrotnej zalecamy wyruszyć z akcji z wystarczającym wyprzedzeniem na dojście do stacji.

Przyjazdy

Odjazdy

 

České dráhy

Wskazówka: Mapki terenu akcji i trasy dojazdu

Wskazówka: Wyszukaj połączenie  (cd.cz)

Uwaga: We wszystkich pociągach obowiązuje taryfa KC. Zakup biletu powrotnego zalecamy już na stacji początkowej a dla wybranych pociągów zalecamy zakupienie miejscówki ze sporym wyprzedzeniem.

Między stacją kolejową Studénka a miejscowością Albrechtičky zostanie zorganizowana dwukierunkowa, uzupełniająca komunikacja autobusowa za odpłatnością – więcej tu.

Transport autobusowy będzie tylko ze stacji Studénka. W przypadku przyjazdu na dworzec kolejowy Ostrava-Svinov lub Ostrava dworzec główny, zalecamy wykorzystanie nawiązujących połączeń kolejowych do stacji Studénka.

Ze stacji kolejowej Studénka do miejsca akcji można dojść na piechotę lub dojechać na rowerze, a to przez teren Obszaru Chronionego Krajobrazu Poodří – więcej tu.

Szczęśliwej podróży 
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Saab AG
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro