POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024         

Wstęga Czeskiej Rady Euroatlantyckiej

Sukces Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC opiera się na obszernej prezentacji czeskich i zagranicznych jednostek zbrojnych, bezpieczeństwa i ratownictwa. Jednakże, podobnie jak w przypadku naszego bezpieczeństwa, ich udział nie jest oczywisty. Ponadto wiele z nich ma także znaczący udział w organizacji całego wydarzenia.

Dlatego już od 2008 roku doceniamy ich długoletnią współpracę, przyznając Wstęgę Czeskiej Rady Euroatlantyckiej, którą co roku przyznaje się jednej wybranej jednostce lub komponentowi jej batalionu. Wyjątkiem był „covidowy” rok 2020, w którym przyznano dwie zasługi, a także rok 2023, w którym wręczono wstęgi Gwardii Narodowej dwóch stanów amerykańskich, także z okazji 30-lecia ich współpracy z czeską armią.

Przegląd nagrodzonych

2023 Gwardia Narodowa Nebraski 
Gwardia Narodowa Teksasu 
2022 24. Baza Lotnictwa Transportowego Armii Republiki Czeskiej
2021 Jednostka wojskowa Sił Specjalnych AGAT
2020 Administracja Celna Republiki Czeskiej
Służba Ratownictwa Medycznego Kraju Morawsko-Śląskiego
2019 Służba Policji Porządkowej
2018 Straż Zamkowa
2017 Służba Więzienna Republiki Czeskiej
2016 Policja Miejska w Ostrawie
2015 Operacyjna Grupa Administracji Celnej Republiki Czeskiej
2014 Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej  
2013 Straż Pożarna Województwa Morawsko-Śląskiego
2012 Regionalna Dyrekcja Policji Województwa Morawsko-Śląskiego
2011 71. Batalion zmechanizowany Armii Republiki Czeskiej
2010 22. Śmigłowcowa Baza Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej
2009 21. Baza Lotnictwa Taktycznego Armii Republiki Czeskiej
2008 102. Batalion Rozpoznawczy Armii Republiki Czeskiej


 

 

Kraj partnerski

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro