POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024  

Zebrane zasady

Szanowni Goście,

zwracamy się do Was z inicjatywą, która, mamy nadzieję, przyczyni się do dalszego pozytywnego rozwoju jednego z najważniejszych ogólnodostępnych wydarzeń w Republice Czeskiej i całej Europie Środkowej.

W roku 2003 nasze wydarzenie zostało przeniesione z centrum Ostrawy na lotnisko w Mosznowie. Stopniowo, wspólnie z naszymi współorganizatorami i partnerami, udało się nam nadać mu coraz większą rangę, uzyskując w ostatnich latach tytuł najbardziej odwiedzanego, stałego, dwudniowego wydarzenia w Republice Czeskiej. Chcemy, aby Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej przynosiły niegasnące zadowolenie widzom, uczestnikom i partnerom, którzy współuczestniczą w ich organizacji, dlatego zdecydowaliśmy się na przedstawienie kilku zasad, których przestrzeganie, w co głęboko wierzymy, przyczyni się do realizacji naszego niełatwego zadania.

  • Nadrzędnym zadaniem wydarzenia Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest podniesienie powszechnej świadomości na temat znaczenia współpracy międzynarodowej dla zapewnienia bezpieczeństwa Republice Czeskiej, ze szczególnym podkreśleniem roli partnerstwa z sojusznikami w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu jest ogólnodostępny przegląd, w jak największej skali, sprzętu i środków, którymi dysponuje Republika Czeska i jej sojusznicy w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa.
  • Najważniejszym celem wydarzenia i przygotowanego programu jest zawsze bezpieczeństwo widzów i gości.
  • Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest wydarzeniem bezpłatnym, ponieważ, jak jesteśmy przekonani, podatnicy mają prawo osobiście przekonać się, na co przeznaczane są wpływy z ich podatków.
  • Wspieramy wzajemną interakcję pomiędzy gośćmi i uczestnikami tak, by nawzajem wzbogacali wiadomości i otrzymywali interesujące ich informacje.
  • Uczestnicy wydarzenia przestrzegają zasad organizacyjnych i wydawanych poleceń. Swoim zachowaniem wspierają pracę służb organizacyjnych.
  • Na imprezie nie jest dopuszczalna jakakolwiek forma prezentacji partii i ugrupowań politycznych oraz formacji apolitycznych.
  • Podczas wydarzenia do zabrania głosu zapraszamy wyłącznie tych polityków, przedstawicieli władz państwowych czy służb mundurowych, którzy mają bezpośredni wkład w organizację wydarzenia lub pełnią funkcję związaną tematycznie z jego charakterem (np. członkowie rządu, hetman kraju morawsko-śląskiego, burmistrz Ostrawy, naczelnik Sztabu Generalnego Armii RC, przedstawiciel sekretariatu międzynarodowego NATO itp.)
  • Uczestnikom wydarzenia zabrania się stosowania jakichkolwiek środków odurzających, wnoszenia jakiejkolwiek broni lub pirotechniki oraz materiałów i przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Czeskich Sił Powietrznych!

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
GŁÓWNY PARTNER STRATEGICZNY
ORLEN
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Embraer

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
Rheinmetall Defence
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro