POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2022                     

Kodeks akcji

Szanowni goście,

występujemy z inicjatywą, która, mamy nadzieję, przyczyni się do dalszego pozytywnego rozwoju jednej z najważniejszych akcji ogólnodostępnych w Republice Czeskiej i całej Europie środkowej.

W roku 2003 nasza akcja została przeniesiona z centrum Ostrawy na lotnisko w Mosznowie i stopniowo wspólnie z naszymi współorganizatorami i partnerami udało się doprowadzić do takiej akcji, która w ubiegłych latach otrzymała status najbardziej odwiedzanej, regularnej dwudniowej akcji w Republice Czeskiej. Celem Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest długofalowe zadowolenie widzów, uczestników i partnerów, którzy zapewniają uczestnictwo i dlatego przedstawiamy kilka zasad, o których jesteśmy przekonani, że przyczynią się do tego niełatwego zadania.

  • Nadrzędnym celem akcji Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest podniesienie ogólnej świadomości o znaczeniu współpracy międzynarodowej dla zapewnienia bezpieczeństwa czeskiego, z naciskiem na partnerstwo z krajami północnoatlantyckiego paktu. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu jest ogólnodostępny przegląd jak największej skali specyfików, którymi dysponuje Republika Czeska i jej sprzymierzeńcy na płaszczyźnie zapewnienia bezpieczeństwa.
  • Celem akcji i jej programu jest zawsze nadrzędne ogólne bezpieczeństwo widzów i gości.
  • Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest akcją z darmowym wejściem, ponieważ jesteśmy przekonani, że uczestnicy, jako płatnicy podatkowi, mają prawo zobaczyć, na co idą ich podatki.
  • Wspieramy wzajemną interakcję pomiędzy gośćmi i uczestnikami tak, by nawzajem wzbogacali wiadomości i otrzymywali swoje interesujące informacje.
  • Dlatego uczestnik akcji przestrzega zasady organizacyjne i polecenia na akcji. Swoim zachowaniem wspiera pracę jednostek organizacyjnych.
  • Na imprezie nie jest dopuszczalna jakakolwiek forma prezentacji partii politycznych i ruchów oraz niepolitycznych formacji.
  • Na akcję zapraszamy do oficjalnego wystąpienia tylko polityków, działaczy konstytucyjnych lub przedstawicieli zwierzchnich organizacji bezpieczeństwa, którzy mają bezpośredni udział w organizowaniu akcji lub w danym momencie mają aktywny udział o znaczącej zależności wobec ich tematycznego zamiaru (np. przedstawiciel władzy, wojewoda Morawskośląskiego województwa, primator Ostrawy, naczelnik Sztabu Generalnego Armii Czeskiej Republiki, zastępca międzynarodowego sekretariatu NATO, itd.).
  • Uczestnikom akcji zabrania się stosowanie jakichkolwiek środków odurzających, wnoszenie jakiejkolwiek broni lub pirotechniki, materiałów, przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Czeskich Sił Powietrznych!

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Saab AG
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro