POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024         

Zebrane zasady

Szanowni Goście,

zwracamy się do Was z inicjatywą, która, mamy nadzieję, przyczyni się do dalszego pozytywnego rozwoju jednego z najważniejszych ogólnodostępnych wydarzeń w Republice Czeskiej i całej Europie Środkowej.

W roku 2003 nasze wydarzenie zostało przeniesione z centrum Ostrawy na lotnisko w Mosznowie. Stopniowo, wspólnie z naszymi współorganizatorami i partnerami, udało się nam nadać mu coraz większą rangę, uzyskując w ostatnich latach tytuł najbardziej odwiedzanego, stałego, dwudniowego wydarzenia w Republice Czeskiej. Chcemy, aby Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej przynosiły niegasnące zadowolenie widzom, uczestnikom i partnerom, którzy współuczestniczą w ich organizacji, dlatego zdecydowaliśmy się na przedstawienie kilku zasad, których przestrzeganie, w co głęboko wierzymy, przyczyni się do realizacji naszego niełatwego zadania.

  • Nadrzędnym zadaniem wydarzenia Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest podniesienie powszechnej świadomości na temat znaczenia współpracy międzynarodowej dla zapewnienia bezpieczeństwa Republice Czeskiej, ze szczególnym podkreśleniem roli partnerstwa z sojusznikami w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu jest ogólnodostępny przegląd, w jak największej skali, sprzętu i środków, którymi dysponuje Republika Czeska i jej sojusznicy w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa.
  • Najważniejszym celem wydarzenia i przygotowanego programu jest zawsze bezpieczeństwo widzów i gości.
  • Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej jest wydarzeniem bezpłatnym, ponieważ, jak jesteśmy przekonani, podatnicy mają prawo osobiście przekonać się, na co przeznaczane są wpływy z ich podatków.
  • Wspieramy wzajemną interakcję pomiędzy gośćmi i uczestnikami tak, by nawzajem wzbogacali wiadomości i otrzymywali interesujące ich informacje.
  • Uczestnicy wydarzenia przestrzegają zasad organizacyjnych i wydawanych poleceń. Swoim zachowaniem wspierają pracę służb organizacyjnych.
  • Na imprezie nie jest dopuszczalna jakakolwiek forma prezentacji partii i ugrupowań politycznych oraz formacji apolitycznych.
  • Podczas wydarzenia do zabrania głosu zapraszamy wyłącznie tych polityków, przedstawicieli władz państwowych czy służb mundurowych, którzy mają bezpośredni wkład w organizację wydarzenia lub pełnią funkcję związaną tematycznie z jego charakterem (np. członkowie rządu, hetman kraju morawsko-śląskiego, burmistrz Ostrawy, naczelnik Sztabu Generalnego Armii RC, przedstawiciel sekretariatu międzynarodowego NATO itp.)
  • Uczestnikom wydarzenia zabrania się stosowania jakichkolwiek środków odurzających, wnoszenia jakiejkolwiek broni lub pirotechniki oraz materiałów i przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Czeskich Sił Powietrznych!

Kraj partnerski

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro