POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024    

Wiadomości

Po raz pierwszy na pokazie dynamicznym wystąpią członkowie Rezerwy Aktywnej

04.09.2017, 16:40

Na Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Sił Powietrznych Armii RC tradycyjnie wystąpi również Wojewódzkie Dowództwo Wojskowe Ostrawa (KVV). Jednostka Rezerwy Aktywnej, która pod nią podlega, przedstawi swoje uzbrojenie i wyposażenie, premierowo przeprowadzi pokaz swojego szkolenia. 

Wojewódzkie Dowództwo Wojskowe Ostrawa również w tym roczniku Dni NATO przygotowało szeroki program dla wszystkich kategorii wiekowych. Interesującą nowość przedstawia wprowadzenie do programu akcji dynamicznego pokazu, przedstawiające atak na kolumnę pojazdów, który będzie zawierać również pomoc jednostki operacyjnej oraz pogotowia lotniczego. 

W ramach ekspozycji statycznej nie zabraknie symulatora strzelania i pokazów uzbrojenia i wyposażenia. Ostrawscy rezerwiści przygotowali również zbiór fotografii i nagrań wideo, bezpośrednio z ćwiczeń. Dla dzieci przygotowano trasę dla żołnierza, gdzie mogą wypróbować czołganie, rzut granatem lub pokonywanie poszczególnych przeszkód. Dla najlepszych będą przygotowane w formie nagrody przedmioty upominkowe.

Nie zabraknie również coś dla zainteresowanych wstąpieniem do jednostki Rezerwy Aktywnej. Ich przedstawiciele będą do dyspozycji, odpowiedzą na wszystkie pytania. Również dla widzów, zainteresowanych informacją o przyjęciu do zawodowych sił zbrojnych, na Dniach NATO będą obecni przedstawiciele Rekrutacyjnego Ośrodka Ostrawa.

Głównym zadaniem tego ośrodka, który wspólnie z pozostałymi ośrodkami rekrutacyjnymi podlega pod Agencję Działu Osobowego Armii RC i ściśle współpracuje z KVV Ostrava, jest nabór do sił zbrojnych Republiki Czeskiej. Agencja Działu Osobowego Armii RC podlega bezpośrednio naczelnikowi Sztabu Generalnego Armii RC i zajmuje się realizacją szeregu zadań z zakresu spraw osobowych i służby humanitarnej w siłach zbrojnych RC.

Odnośnie KVV Ostrawa, ten wykonuje administrację państwową, zgodnie z ustawą o obowiązku służby wojskowej oraz dalszych, przepisów specjalnych. Jako organ wojskowy pełni równocześnie zadania ochrony państwa a jednym z wielu zadań jest również szkolenie rezerwy aktywnej. Ta w ciągu roku przechodzi kilka ćwiczeń, jak na przykład ubiegłoroczne „Safeguard Kletné 2016“, które było ukierunkowane na ochronę i obronę obiektu, co stanowi jedno z priorytetowych zadań rezerwistów.   

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Sponsorem generalnym Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC  jest firma
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Kraj partnerski

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro