POTWIERDZENI UCZESTNICY 2023                    

Wiadomości

Służba Celna RC wraz z zagranicznymi kolegami w walce z przemytnikami

04.09.2018, 19:06

Służba Celna to jeden z tradycyjnych uczestników Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC, której pokazy dynamiczne są bardzo popularne. Ponadto w tym roku zaprezentuje swoje umiejętności we współpracy z partnerami niemieckimi i słowackimi. W prezentacji statycznej pokaże wyniki swojej pracy i przybliży jej historię.
 

Goście tegorocznych Dni NATO mogą spodziewać się dwóch dynamicznych pokazów administracji celnej, która w nich pokaże nie tylko swoje umiejętności, ale także współdziałanie z partnerami zagranicznymi. W pierwszym z nich, celnicy czescy będą współpracować z kolegami ze słowackiej Jednostki procedur służbowych i niemieckiego Kryminalnego Urzędu Celnego w zatrzymaniu przestępców, którzy w regionie przygranicznym przemycają narkotyki i broń. Drugi pokaz będzie nastawiony na pracę psów służbowych, które są szkolone, nie tylko do wyszukiwania narkotyków, tytoniu i broni, a także zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory.


Służba Celna przygotowała również szeroką wystawę tematyczną, która będzie obejmować między innymi prezentację zatrzymanych, podrobionych towarów lub towarów objętych umową CITES, a więc nielegalnie przewożonych, w szczególności w postaci okazów chronionych zwierząt i roślin. Goście będą mogli również zobaczyć z bliska pokazy jednostki antynarkotykowej, w tym symulację hodowli konopi w stadium wzrostu, linii produkcyjnej wyrobów tytoniowych i jednostki produkcyjnej gorzelni.

W związku z setną rocznicą niepodległości Czechosłowacji, w duchu tegorocznych Dni NATO Służba Celna RC przypomni swoją własną historię, a to okresem działalności Straży Finansowej Republiki Czechosłowackiej. Publiczność będzie miała niepowtarzalną okazję porównania jej z obecną technologią i wyposażeniem, wraz z ruchomym laboratorium, przenośnym rentgenem o dużej pojemności i kontenera do transportu towarów o dużej pojemności. Niemniej ciekawe dla zwiedzających, podczas przeglądania ekspozycji, będzie możliwość sprawdzenia swojego braku zadłużenia.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Sponsorem generalnym Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC  jest firma
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
GŁÓWNY PARTNER STRATEGICZNY
ORLEN
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Embraer

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro