POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024  

Wiadomości

Służba Celna RC wraz z zagranicznymi kolegami w walce z przemytnikami

04.09.2018, 19:06

Służba Celna to jeden z tradycyjnych uczestników Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC, której pokazy dynamiczne są bardzo popularne. Ponadto w tym roku zaprezentuje swoje umiejętności we współpracy z partnerami niemieckimi i słowackimi. W prezentacji statycznej pokaże wyniki swojej pracy i przybliży jej historię.
 

Goście tegorocznych Dni NATO mogą spodziewać się dwóch dynamicznych pokazów administracji celnej, która w nich pokaże nie tylko swoje umiejętności, ale także współdziałanie z partnerami zagranicznymi. W pierwszym z nich, celnicy czescy będą współpracować z kolegami ze słowackiej Jednostki procedur służbowych i niemieckiego Kryminalnego Urzędu Celnego w zatrzymaniu przestępców, którzy w regionie przygranicznym przemycają narkotyki i broń. Drugi pokaz będzie nastawiony na pracę psów służbowych, które są szkolone, nie tylko do wyszukiwania narkotyków, tytoniu i broni, a także zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory.


Służba Celna przygotowała również szeroką wystawę tematyczną, która będzie obejmować między innymi prezentację zatrzymanych, podrobionych towarów lub towarów objętych umową CITES, a więc nielegalnie przewożonych, w szczególności w postaci okazów chronionych zwierząt i roślin. Goście będą mogli również zobaczyć z bliska pokazy jednostki antynarkotykowej, w tym symulację hodowli konopi w stadium wzrostu, linii produkcyjnej wyrobów tytoniowych i jednostki produkcyjnej gorzelni.

W związku z setną rocznicą niepodległości Czechosłowacji, w duchu tegorocznych Dni NATO Służba Celna RC przypomni swoją własną historię, a to okresem działalności Straży Finansowej Republiki Czechosłowackiej. Publiczność będzie miała niepowtarzalną okazję porównania jej z obecną technologią i wyposażeniem, wraz z ruchomym laboratorium, przenośnym rentgenem o dużej pojemności i kontenera do transportu towarów o dużej pojemności. Niemniej ciekawe dla zwiedzających, podczas przeglądania ekspozycji, będzie możliwość sprawdzenia swojego braku zadłużenia.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Sponsorem generalnym Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC  jest firma
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro