POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024           

Wiadomości

W tym roku policja miejska w Ostrawie po raz kolejny będzie częścią Dni NATO

27.08.2023, 11:36

Już jako integralny uczestnik Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC, Straż Miejska w Ostrawie ponownie w tym roku zaoferuje odwiedzającym różnorodny program a dla cyklistów przygotuje licznie wykorzystywane przechowalnie rowerów.

Zwiedzający mogą spodziewać się wspólnego, dynamicznego pokazu policjantów z wydziałów hipologii, kynologii i wydziału operacyjnego, której celem jest rozprawienie się z rozwścieczonym tłumem, poważnie zakłócającym porządek publiczny.

Nie zabraknie także kynologów, którzy wraz ze swoimi czworonożnymi towarzyszami, pokażą widzom bardzo atrakcyjne i popularne przykłady zatrzymywania przestępców w sytuacjach, jakie mogą spotkać ich, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ciekawostką będzie także pokaz posłuszeństwa psa i jego doskonałej współpracy z przewodnikiem.

Częścią prezentacji Straży Miejskiej w Ostrawie będzie także statyczna prezentacja jej wyposażenia, wyposażenia i broni, którymi funkcjonariusze posługują się podczas normalnego wykonywania swoich obowiązków. Wprowadzony zostanie specjalny pojazd, wyposażony w mobilny system kamer, który umożliwi monitorowanie porządku publicznego w miejscach, w których nie są zainstalowane kamery stacjonarne.

Kampania rekrutacyjna „Najlepszy czas na zmianę” będzie prezentowana także zwiedzającym, zainteresowanym pracą w Straży Miejskiej w Ostrawie.

Opieką nad dziećmi zajmą się funkcjonariusze wydziału prewencji. W zabawny sposób przybliżą pracę policjanta, dzieci będą mogły pokolorować obrazki o tematyce policyjnej, przygotowano także szereg gier, konkursów i quizów.

Nie tylko dzieci, ale także dorośli będą mogli spróbować bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Każdy będzie mógł wówczas sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy laserowej.

Na czas trwania imprezy dla gości z rowerami, na terenie obiektu dostępne będą trzy wiaty rowerowe o łącznej pojemności ponad 10 000 rowerów, nad których obsługą czuwać będą także ostrawscy policjanci.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Rafael

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro