POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2019     Kanada  Francie    Litva Nizozemí Norsko  Rumunsko Slovensko Švýcarsko Velká Británie USA 

Rejestracja dziennikarza

Wniosek o akredytację prześlij na e-mail: [email protected]

Dla spełnienia warunków wniosku o akredytację należy przesłać podane niżej dane:

Nazwisko, imię:
Państwo:
Telefon:
E-mail:
Numer legitymacji dziennikarskiej:
Dziennikarz:

      Nazwa media, telefon, strona internetowa
Wolny dziennikarz:
     Media, dla którego pracuje

Dołącz kopię legitymacji dziennikarskiej lub list redaktora naczelnego, w którym potwierdza zlecenie raportowania o Dniach NATO w Ostrawie (max. 400 kB).

Tablica rejestracyjna: (W przypadku ubiegania się o pozwolenie na Wjazd i pozwolenie na parkowanie)


Poprzez przesłanie danych wnoszę o udzielenie akredytacji dziennikarskiej na Dni NATO w Ostrawie. Wyrażam zgodę na udostępnienie tych danych osobom trzecim, dla zapewnienia zezwolenia wstępu do obiektu i stref, których wewnętrzne wytyczne tego wymagają. Jestem świadomy, że mam podporządkować się poleceniom organizatorów a ich możliwe naruszenie (np. wstęp do strefy lub obiektów niedozwolonych, wypożyczenie akredytacji osobie nieupoważnionej i in.) będzie miało w konsekwencji natychmiastowe cofnięcie akredytacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wydania lub cofnięcia akredytacji. Ich decyzja jest ostateczna.

Potwierdzenie lub odmowa udzielenia akredytacji zostanie przesłana na Pani/Pana e-mail.

 

Kraj partnerski

Special Partner Nation

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
Moravian-Silesian Region
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
AERO Vodochody
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
GŁÓWNY PARTNER STRATEGICZNY
LOM Praha
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro
PARTNER MARKETINGOWY