POTVRZENÁ ÚČAST 2022                      

Registrace novináře

Žádost o akreditaci zasílejte na e-mail: [email protected].

Pro splnění podmínek žádosti akreditace je nutné zaslat níže uvedené údaje:

Příjmení, jméno:
Země:
Mobil:
E-mail:
Číslo novinářského průkazu:
Novinář:
            Název média, telefon, internetové stránky
Volný novinář:
            Média, pro které pracuji

Přiložte kopii novinářského průkazu nebo dopis šéfredaktora, kterým potvrzuje Vaše pověření k reportování o Dnech NATO v Ostravě (max. 400 kB).

SPZ: (v případě žádosti o Povolení k vjezdu a parkování)


Odesláním údajů žádám o novinářskou akreditaci na Dny NATO v Ostravě. Souhlasím s poskytnutím těchto údajů třetím osobám pro zajištění povolení vstupů do objektů a zón, jejichž interní směrnice to vyžadují. Uvědomuji si, že jsem povinen řídit se pokyny organizátorů a jejich případné porušení (např. vstup do nepovolených prostor, objektů, zapůjčení akreditace neoprávněným osobám apod.) bude mít za následek okamžité odebrání této akreditace.

Organizátoři si vyhrazují právo vydat či odebrat akreditaci. Jejich rozhodnutí je konečné.

Potvrzení či zamítnutí Vaší akreditace bude zasláno na Váš e-mail.

Speciální partner

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Saab AG
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro