POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024         

Wiadomości

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ostrawie wystąpią wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami

01.09.2020, 14:20

Ponownie w tym roku program Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC wzbogaci obecność Straży Miejskiej z Ostrawy oraz ich pokazy dynamiczne. Jej członkowie zostaną również nagrodzeni za ich zaangażowanie podczas sytuacji awaryjnej.

Pomimo tego, że tegoroczne wydarzenie bazuje bez udziału społeczeństwa, widzowie mogą liczyć na dynamiczne pokazy interwencji ostrawskiej straży miejskiej, podczas zakłócania porządku publicznego, z komentarzem i za pośrednictwem telewizji. Pokażą to wspólnie policjanci z grupy hipologów, grupy kynologicznej i zespołu organów ścigania Wydziału Operacyjnego Straży Miejskiej w Ostrawie.

Pokaz będzie zatem dokumentował wzajemną współpracę strażników tych grup oraz stopień trudności szkolenia w zakresie tresury koni służbowych i psów przewodników. Dzięki temu, że program bazuje na realnych sytuacjach zamieszek podczas rozgrywek piłkarskich czy zamieszek podczas ulicznych demonstracji, pokaże również gotowość służb mundurowych do radzenia sobie z tymi trudnymi interwencjami.


Podczas Dni NATO w Ostrawie odbędzie się również uroczyste wręczenie nagród dla członków IRS i sił bezpieczeństwa, którzy w miesiącach wiosennych wykonalib nadzwyczajne zadania związane z sytuacją kryzysową, związaną z COVID-19. Wśród nagrodzonych znajdzie się 45 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Ostrawie.

Sponsorem generalnym Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC  jest firma
Saab AB

Kraj partnerski

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro