POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024         

Wiadomości

Nagrodą są szczęśliwe miny dzieci i gości // Humans of NATO Days

07.04.2024, 08:35

Od siedmiu lat zaangażowany w organizację Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC. Jest głównym koordynatorem działań Armii Republiki Czeskiej na tej imprezie. Bez jego udziału byłoby bardzo trudno, aby cała impreza się odbyła. Jak podobały mu się ubiegłoroczne Dni NATO, co dokładnie robi na tej imprezie? Ile czasu zajmują przygotowania tego wydarzenia? Chorąży Milan Procházka z wydziału planowania Dowództwa Sił Powietrznych odpowie na te i inne pytania.

Jak oceniasz bieżący rok Dni NATO?
Jako bardzo udany. Powiedziałbym, że impreza jest doskonale przygotowana, a duży wpływ ma ugruntowana i wieloletnia współpraca Armii Republiki Czeskiej z organizatorem imprezy – stowarzyszeniem Jagello 2000. Również mieliśmy doskonałą pogodę, co zawsze jest dużym plusem.

Co oznaczają dla Ciebie Dni NATO?
Nie tylko dla mnie, ale wierzę, że zarówno dla wszystkich uczestników, jak i gości, oznaczają one nie tylko paradę sprzętu wojskowego naszego i zagranicznego, ale także potwierdzenie, że finanse wydawane na bezpieczeństwo i wojsko są efektywnie wykorzystywane. Dzięki temu wydarzeniu ludzie mają okazję na własne oczy przekonać się, w jaki sprzęt wyposażone są poszczególne jednostki i jak kształcą się ich członkowie. Myślę, że ludzie wychodzą z Dni NATO z poczuciem, że to, co robimy, robimy dobrze i profesjonalnie.

Co dokładnie robisz podczas Dni NATO?
Głównym organizatorem Dni NATO jest stowarzyszenie Jagello 2000, jednak największym współorganizatorem jest Armia Republiki Czeskiej. Pełnię tu rolę koordynującą, gdzie opracowuję różne regulaminy, zaproszenia, przygotowuję spotkania. Koledzy też czasami żartobliwie nazywają mnie centralą telefoniczną, ponieważ prowadzę dużą liczbę wspólnych rozmów telefonicznych z przedstawicielami wszystkich uczestniczących departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej. Praktycznie to koordynuję i aranżuję tak, aby wszystko z naszej strony było odpowiednio przygotowane. Sam czasami mówię, że jestem lewą ręką dowódcy wydarzenia, czyli szefa sztabu organizacyjnego. Prawą ręka jest dyrektor lotów.


Przeczytaj także wywiady z innymi uczestnikami Dni NATO

Przygotowania do Dni NATO trwają w tle przez cały rok, począwszy od zakończenia wydarzenia w danym roku. Kiedy to się u Ciebie zaczyna?
Dla mnie to także ciągły proces. Po wydarzeniu zawsze następuje ocena, po której rozpoczyna się faza przygotowawcza na nadchodzący rok. Dla mnie faza przygotowawcza rozpoczyna się od wykonania rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Armii RC i rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych ACR. Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej mają ogromne znaczenie dla Armii Republiki Czeskiej i dlatego są również jednym z wydarzeń publicznych Ministerstwa Obrony o najwyższym priorytecie. Z tego powodu poświęca się na to dużą ilość energii i zasobów, co wymaga dużo czasu na przygotowanie i koordynację.

Czy widzisz jakąś zmianę w wydarzeniu w ciągu siedmiu lat, kiedy uczestniczysz w jego organizacji?
Z mojego punktu widzenia z każdym rokiem staramy się poprawiać. Dlatego też staramy się dokonywać ewaluacji po całej imprezie, aby zidentyfikować nie tylko to, czego nam brakuje, ale także to, czego brakuje zwiedzającym wydarzenie i staramy się to naprawić w przyszłym roku. Ponadto na przestrzeni wielu lat poznaliśmy stałych uczestników i organizatorów ze wszystkich sił bezpieczeństwa, nawet osobiście, co przyczynia się do często szybszej i przyjemniejszej komunikacji.

Kraj partnerski

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro