POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024           

Wiadomości

Podczas Dni NATO, Służba Więzienna Republiki Czeskiej będzie świętować trzydziestą rocznicę swojego

11.09.2023, 18:16

Tegoroczny udział w Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Sił Powietrznych Armii RC stanowi dla Służby Więziennej Republiki Czeskiej okazję do zaprezentowania społeczeństwu osiągnięć i postępu w dziedzinie więziennictwa, jaki został osiągnięty w przebiegu trzydziestu lat. Jako niespodziankę przygotowała dynamiczny pokaz, inspirowany eskortowaniem więźnia na rozprawę sądową, przy wykorzystaniu wsparcia powietrznego helikoptera.

Oprócz nowej dynamicznej demonstracji, na zwiedzających czeka także zlokalizowana w kilku namiotach prezentacyjnych wystawa, która skupi się nie tylko na przedstawieniu aktualnego stanu więzień, ale także na rozwoju sytuacji w ostatnich latach i dziesięcioleciach.

Podczas tegorocznych Dni NATO odwiedzający będą mogli zapoznać się z edukacyjnymi aspektami więzień, poprzez prezentację programów edukacyjno-wychowawczych. Na wystawie statycznej Służby Więziennej Republiki Czeskiej zaprezentowany zostanie tabor pojazdów, który tradycyjnie cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających wydarzenie.

Służba Więzienna zaprezentuje także nowe możliwości zakwaterowania, nowe programy edukacyjno-wychowawcze i oczywiście działalność Liceum Zawodowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona także rozbudowie ośrodków penitencjarnych, modernizacji wyposażenia i uzbrojenia oraz ekspozycji niedozwolonych przedmiotów, które zostały skonfiskowane więźniom.

Służba Więzienna Republiki Czeskiej zajmuje poczesne miejsce wśród zbrojnych sił bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. Jej misją jest nie tylko zapewnienie wykonania aresztu, wykonania kary pozbawienia wolności czy wykonania aresztu ochronnego, ale także zapewnienie ochrony porządku i bezpieczeństwa w wymiarze sprawiedliwości oraz działalności prokuratury, organów ścigania oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

SW powstała w 1993 roku, kiedy powstało nowe państwo czeskie. Służba Więzienna po raz pierwszy wzięła udział w Dniach NATO w 2003 roku i od tego czasu stała się stałym uczestnikiem tych wydarzeń. Służba Więzienna Republiki Czeskiej, jako druga, co do wielkości siła bezpieczeństwa, również uczestniczy w organizacji wydarzenia, zapewniając prace podczas przygotowania terenu.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Rafael

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro