POTVRZENÁ ÚČAST 2024           

Zprávy

CV90 MkIV: Osvědčený spolehlivý partner pro obranu ČR, bezpečí vojáků a impuls pro český průmysl

13.09.2023, 10:41

Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR se opět zúčastní hlavní partner akce, společnost BAE Systems, která na mošnovském letišti představí novou akvizici Armády České republiky - bojové vozidlo pěchoty CV90.

CV90 je bojové vozidlo pěchoty s historií úspěšných misí po celém světě, včetně koaličních operací pod vedením OSN a NATO. Toto vozidlo se vyznačuje vysokou strategickou a taktickou mobilitou a schopností účinně bojovat proti leteckým i obrněným cílům. Kromě toho poskytuje posádce vysokou úroveň odolnosti a ochrany v jakémkoli terénu a taktickém prostředí. CV90, vážící až 38 tun, je ve své třídě bezkonkurenční, co se týče výkonnosti.

Toto vozidlo je uznáváno jako jedno z nejlepších a v boji nejvíce ověřených bojových vozidel pěchoty, které je v současné době ve výzbroji členských států NATO. Výrobce, BAE Systems, dosud dodal více než 1 300 vozidel v 17 modifikacích do 7 evropských zemí, z nichž čtyři jsou členy NATO. Nedávno se uživatelem tohoto vozidla stalo i Slovensko a také Česká republika. Verze MkIV představuje nejnovější generaci tohoto osvědčeného vozidla a je jedním z nejmodernějších vozidel svého druhu na trhu. Pro Armádu ČR, jejíž hlavním úkolem je obrana území země před vnějšími útoky, je důležité, že se jedná o boji ověřenou platformu.

Ruská agrese proti Ukrajině přináší na výzbroj evropských armád nový pohled. Oproti modelu zaměřenému na expediční schopnosti se znovu jako prioritní vrací obrana teritoria. V ní zásadní roli hrají a budou hrát právě bojová vozidla pěchoty. Současné zkušenosti naznačují hlavní výhody této platformy pro tento druh bojů: jsou lépe chráněná a obratnější, dokážou zasáhnout i nepřátelské tanky. BVP CV90 MkIV, se dobře hodí pro současné i budoucí požadavky na bojišti, kde je klíčová strategická a taktická mobilita v kombinaci s působivou smrtící silou. Manévrovací kapacita, schopnost chránit posádku a výsadkové jednotky, stejně jako schopnost zasáhnout i nepřátelské tanky jsou u obrněných vozidel zásadní vlastností. V kombinaci se schopností provozovat různé konfigurace patří mezi nejkritičtější schopnosti pro současné armády. Mít tyto schopnosti na jediné platformě navíc výrazně usnadňuje logistiku ve složitých bojových operacích.

CV90 je modulární platforma, která byla navržena jako rodina vozidel s nyní 17 různými variantami. Základní architektura podvozku umožňuje výstavbu různých účelových verzí na stejném základě, což zajišťuje vysokou úroveň homogenity vozového parku. To znamená, že všechny modifikace požadované Českou republikou budou dodány s vysokou úrovní shodnosti vozidel. Všech sedm požadovaných verzí sdílí ve sledovaném programu BVP 85 % komponent a až 95 % těch komponent, které vyžadují pravidelnou výměnu kvůli provoznímu opotřebení. To výrazně snižuje budoucí náklady na celý životní cyklus vozidla. S CV90 MkIV získá česká armáda špičkové a vysoce efektivní bojové vozidlo pěchoty, které předčí konkurenci v klíčových oblastech, jako jsou taktická a strategická mobilita, palebná síla, schopnost přežití a potenciál budoucího technologického vývoje. To znamená, že Česká republika bude moci v budoucnu předejít případným nepříjemným překvapením, která by mohla vzniknout při neustále postupujících modernizacích nutných k udržení kroku s nepřáteli.

CV90 MkIV nabízí českým vojákům ochranu světové úrovně díky osvědčeným řešením splňujícím standardy NATO. K dispozici je řešení, které překračuje normy ochrany STANAG 4569 úrovně 6, stejně jako ochrana proti minám a ochrana před improvizovanými výbušnými zařízeními přesahujícími normy 4A/4B STANAG 4569. Kromě toho je CV90 prvním BVP na trhu, které nabízí osvědčený systém aktivní ochrany, jenž je v současnosti integrován do vozidel CV9035 MkIII Královské nizozemské armády. Flotila je také vybavena věží MkIV. BVP pro Českou republiku přináší balistickou ochranu úrovně 5. CV90 MkIV dosahuje nejvyšších standardů odolnosti ve své váhové třídě a nabízí více než 10% rezervu zátěže pro další růst. Nízké hmotnosti vozidla je dosaženo díky vysoce efektivnímu designu, který snižuje vnější rozměry CV90 při zachování vnitřního objemu. Má také nižší profil ve srovnání s konkurencí, díky čemuž je až o 25 % menším cílem, čímž se snižuje jeho detekovatelnost a zaměřitelnost a zlepšuje se mobilita a logistika.

Konstrukce CV90 MkIV je menší a jeho bojová hmotnost je o 5–10 tun nižší než u jeho konkurentů s podobnou úrovní ochrany. CV90 MkIV je také nejvýhodnější variantou pro plnění provozních a strategických požadavků na silniční, železniční a leteckou dopravu. Koncepce posádkové věže CV90 MkIV nejnovější generace zahrnuje nejmodernější senzorové technologie a vylepšenou ergonomii pro posádku. Extrémně precizní integrace zbraní se osvědčila a palebná síla vozidla byla zvýšena také díky většímu skladu munice pro hlavní zbraň. Věž má lepší ergonomii pozice střelce a velitele, nejnovější generaci zaměřovacích senzorů pro velitele a střelce a systém pro 360° sledování okolí vozidla, který zvyšuje situační přehled. CV90 MkIV také zavádí nový standard ve výkonu s novým motorem až o 1 000 HP, stejně jako s pryžovými pásy a aktivním zavěšením kol. Toto řešení zvyšuje rychlost vozidla a jeho schopnost překonávat náročný terén a také výrazně snižuje hluk a vibrace. Tento větší komfort posádky zlepšuje odolnost posádky v boji a zvyšuje celkový výkon a životnost instalované elektroniky, senzorů a zlepšuje přesnost zbraňových systémů. Maximální hmotnost byla zvýšena na 38 tun a konstrukčním cílem je dosáhnout 40 tun.

Vozidlo CV90 patří, co se týče odolnosti a bezpečnosti vojáků, ke světové špičce. Pro požadavky související s plněním bojových misí nabízí flexibilní a modulární řešení. Platforma vozidla využívá modulární systém pancéřování. To chrání osádku před těžkými zbraněmi včetně improvizovaných výbušných systémů (IED) a protitankovými minami. CV90 také vojáky ochrání před zbraněmi hromadného ničení (chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými – CBRN) díky integrovanému systému OPZHN a FVZ. 

Z hlediska taktické mobility ve všech typech terénu CV90 MkIV celosvětově vede nad jinými modely, co se týče překonávání vertikálních překážek, přejíždění příkopů, dosahu a obecné schopnosti překonávat velmi obtížný terén, jako jsou bažiny a hluboký sníh. Chod zajišťuje vysoce spolehlivý a úsporný osmiválcový vznětový motor s válci uspořádanými do V. Díky němu může provádět rychlé přesuny v náročném terénu i plnit déletrvající úkoly dálkového průzkumu. Dojezd u nejmodernějších verzí dosahuje na silnici až 900 kilometrů. Mezi zásadní konkurenční výhody v oblasti mobility u CV90 MkIV patří jeho unikátní aktivní odpružení. K přednostem CV90 patří vyšší šance zásahu a zároveň snadnější vyhledávání cílů střelcem, celkově delší životnost vozidla a jeho subsystémů, vyšší rychlost v libovolném terénu a menší únava posádky a přepravovaného družstva.

Celkem bylo nasazeno 17 variant CV90 a dalších devět včetně středního tanku CV90120 bylo vyvinuto do předvýroby nebo výroby. Se sedmi uživateli, více než 10 500 000 ujetými kilometry a 70 000 dny bojových operací jsou náklady na provoz CV90 dobře známy. To snižuje rizika a možná překvapení ve fázi podpory a údržby. Tyto znalosti včetně komplexního balíčku duševního vlastnictví jsou součástí balíčku pro Českou republiku. Zajistí se tím nízké provozní náklady a schopnost poskytovat různá sofistikovaná podpůrná řešení. Díky neustálé zpětné vazbě uživatelů probíhá vývoj CV90 nepřetržitě posledních 20 let. Výsledkem je nová generace vozidla každých šest let. Poslední program dodaný norské armádě a modernizace švýcarských a nizozemských CV90 znamená unikátní inženýrská řešení při zavádění nových technologií.

Na viděnou
na Dnech NATO v Ostravě
& Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Speciální partner

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Lockheed Martin
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro