POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2022                     

Akredytacja dziennikarzy

O udzielenie akredytacji dla dziennikarza na Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC może wystąpić dziennikarz i „wolny dziennikarz“ z członkostwem rzeczywistym w Syndykacie Dziennikarzy (SN) lub International Federation of Journalist (IFJ), przy czym:

 • Organizator akcji akredytuje tylko dziennikarzy i publicystów na podstawie należycie zgłoszonej rejestracji. Na akredytację nie mogą liczyć pracownicy biur ogłoszeń, sekretariatów redakcji, itp.  
 • Termin składania wniosków o akredytację: do 14. września 2022
 • Organizator będzie informował dziennikarzy o udzieleniu akredytacji przy pomocy e-maila w miarę możliwości w ciągu 24 godzin. Organizator zastrzega sobie prawo nie udzielenia akredytacji bez podania przyczyny swojej decyzji.
 • Dziennikarz akredytowany na wniosek organizatora akcji i osób powierzonych przez niego jest zobowiązany do wylegitymowania się dokumentem tożsamości.
 • Akredytowany dziennikarz jest zobowiązany do przestrzegania na miejscu obowiązujących środków Ministerstwa Zdrowia w związku z pandemią Covid-19.
 • Równocześnie z wystąpieniem o akredytację, dziennikarz może wystąpić o Pozwolenie wjazdu i parkowania na terenie akcji. To umożliwia parkowanie na wydzielonym parkingu. Organizator akcji decyduje, czy taki wniosek zaakceptuje, czy nie. Organizator akcji zastrzega sobie prawo nie wydania Zezwolenia z powodu ilości miejsc czy innego powodu. Wydanie Zezwolenie nie przebiega automatycznie, dziennikarz nie ma na nie automatycznie prawo.
  Takie Zezwolenie (z unikalnym numerem identyfikacyjnym) zostanie przydzielone dziennikarzowi akredytowanemu na jego imię i nazwisko za pośrednictwem e-maila.
 • Akredytacja wystawiana jest na nazwisko redaktora. W razie zmiany redaktora wysłanego na akcję z konkretnej redakcji, należy bezzwłocznie poinformować organizatora akcji o takiej zmianie. W przeciwnym razie nowo powierzony redaktor nie zostanie wpuszczony na akcję.
 • Akredytacja w postaci paska identyfikacyjnego jest nieprzenośna, uprawnia dziennikarza do wstępu do miejsc zastrzeżonych dla niego (strefa VIP, Centrum dziennikarskie).
 • Do miejsc przeznaczonych dla widzów naszej akcji, dziennikarze mają wstęp wolny, bez akredytacji.
 • Dziennikarz z akredytacją ma prawo korzystać w miejscu akcji (Exhibition Area, Letiště Leoše Janáčka Ostrava) z Centrum dziennikarskiego, z informacji i materiałów dystrybuowanych, wraz z przyłączeniem do Internetu za pośrednictwem technologii Wi-Fi. Centrum dziennikarskie czynne jest w czasie, kiedy teren lotniska jest otwarty dla publiczności. Szkic lokalizacji Centrum dziennikarskiego tu.
 • Dziennikarz akredytowany odbierze akredytację (pasek identyfikacyjny) w dniach przebiegu akcji, w miejscu rejestracji przed wejściem do strefy VIP – patrz orientacyjny plan akcji.

Ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych, wstęp do strefy lotniska możliwy jest tylko w czasie, kiedy teren akcji będzie dostępny dla publiczności.

Sposób otrzymania akredytacji tu
 


Wywiady i pytania

Jeżeli masz swoje pytania, kontaktuj się:

Eliška Radváková, Centrum Dziennikarskie, e-mail: [email protected]


Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Saab AG
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro