POTVRZENÁ ÚČAST 2023                     

Akreditace novinářů

O udělení novinářské akreditace na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky může požádat novinář a "volný novinář" s řádným členstvím v Syndikátu novinářů (SN) nebo International Federation of Journalist (IFJ), přičemž:

 • Organizátor akce akredituje pouze zpravodaje a publicisty na základě řádně provedené registrace. Na akreditaci nemají nárok pracovníci inzerce, sekretariátu redakcí, apod.
 • Termín pro podání žádosti o akreditaci: do 13. září 2023
 • Organizátor bude novináře informovat o udělení akreditace prostřednictvím e-mailu v pracovní dny dle možností do 24 hodin. Organizátor akce si vyhrazuje právo neudělit akreditaci bez sdělení důvodů svého rozhodnutí.
 • Současně s akreditací může novinář zažádat o Povolení k vjezdu a parkování v areálu akce, které umožňuje parkovat na vyhrazeném parkovišti v areálu akce. Vydání Povolení není nárokové a organizátor akce si vyhrazuje právo rozhodovat o počtu vydaných povolení. Toto povolení s unikátním QR kódem bude distribuováno akreditovanému novináři na jeho jméno a příjmení prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF. Povolení k vjezdu je nutné vytisknout, vyplnit dle zaslaných údajů pro akreditaci (jméno, příjmení, SPZ) a umístit za přední okno vozidla. Povolení k vjezdu bude kontrolováno na jednotlivých stanovištích.
 • Plán k příjezdu na vyhrazené parkoviště naleznete zde.
 • Akreditovaný novinář je povinen na žádost organizátora akce a jím pověřených osob prokázat svou příslušnost dokladem totožnosti.
 • Akreditace ve formě identifikačního pásku je nepřenosná a opravňuje novináře ke vstupu do prostor pro něho vyhrazených (VIP zóna, Tiskové středisko).
 • Akreditace je vystavena na jméno redaktora. V případě, že dojde ke změně redaktora vyslaného na akci z konkrétní redakce, musí být o této změně bez průtahů informován organizátor akce. Jinak nebude nově pověřený redaktor na akci vpuštěn.
 • Do prostor určených veřejnosti mají novináři přístup i bez akreditace.
 • Akreditovaný novinář má právo využívat v místě konání akce Tiskové středisko, informace a materiály v něm distribuované, včetně připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Tiskové středisko je otevřeno v době, kdy je areál letiště otevřen veřejnosti. Náčrt umístění Tiskového střediska zde.
 • Akreditovaný novinář si vyzvedne akreditaci (identifikační pásek) ve dnech konání akce v místě registrace před vstupem do VIP prostoru - viz orientační plán akce.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů lze umožnit přístup do areálu letiště pouze v době, kdy je areál přístupný veřejnosti.

Postup pro získání akreditace zde


Rozhovory a dotazy

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás:

Eliška Radváková, tiskové středisko
e-mail: [email protected]
tel: +420 596 620 435-7


 

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě &
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Speciální partner

Záštita

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Lockheed Martin
HLAVNÍ STRATEGICKÝ PARTNER
ORLEN
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro