POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2022                     

Informacje dla odwiedzających

Plakat akcji do pobrania

PDF JPG
   

Drodzy goście, uczestnicy i partnerzy Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC, przedstawiamy Wam zestawienie podstawowych informacji, dzięki któremu udział w tym wydarzeniu będzie przyjazny i będzie można się cieszyć największym pokazem bezpieczeństwa w Europie

Ogólne ostrzeżenia

Wejście na wydarzenie jest bezpłatne. 

Nie obowiązują żadne nadzwyczajne środki antypandemiczne.

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wstępu z psami (z wyjątkiem psów o specjalnym statusie - psów służących lub pomocniczych itp.)!

Opłata za parking dla samochodów na parkingu centralnym wynosi 300 CZK, 15 € lub 60 Zł

Godziny otwarcia terenu lotniska

 • Sobota, 17. września 2022:    8:30 - 18:00    (program: 9:00 - 17:00)
 • Niedziela, 18. września 2022:    8:30 - 17:00  (program: 9:00 - 16:00)

Wstęp na teren lotniska możliwy jest co najmniej na godzinę przed końcem godzin otwarcia.

Transport

We współpracy z naszymi partnerami zapewniamy szeroką gamę opcji transportu tak, aby każdy mógł wybrać najkorzystniejszy dla siebie i aby nie było korków na drogach czy przy połączeniach autobusowych i kolejowych.

Szczegóły dotyczące opcji transportu będą uzupełnione

      
Plan tras dostępu   Plan orientacyjny terenu akcji
PDF JPG PDF JPG
       

Często zadawane pytania

Podsumowanie najczęstszych pytań i odpowiedzi znajduje się tutaj.

Zakwaterowanie

Zalecamy skorzystanie ze specjalistycznych serwerów i usług w celu wyszukania zakwaterowania typu hotelowego na czas udziału w wydarzeniu. Jeśli jesteś zainteresowany kempingiem w pobliżu, Klub Kynologiczny Mosznow oferuje tę opcję dla odwiedzających imprezę.

Ważne ostrzeżenia i zalecenia

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających i uczestników pokazów statycznych i dynamicznych. Dziękujemy za przestrzeganie następujących wskazówek:

 • Należy pamiętać, że w trakcie trwania imprezy, na całym obszarze występuje zwiększony poziom hałasu. Należy chronić słuch swoimi ochronnikami słuchu.
 • Poucz swoje dzieci, jak zachować się w razie zagubienia na terenie akcji. Wyposaż je w kartę z danymi kontaktowymi. W przypadku zaginięcia dziecka, należy poinformować członka służby porządkowej lub zwrócić się bezpośrednio do Policji Republiki Czeskiej (patrz plan orientacyjny terenu akcji).
 • Każdy użytkownik wchodząc na teren akcji akceptuje regulamin akcji i kodeks akcji. W razie ich nieprzestrzegania, użytkownik otrzyma odmowę wstępu na akcję lub nakaz jej opuszczenia.
 • Przy wejściu na teren akcji przeprowadza się kontrolę bezpieczeństwa, której zadaniem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników. Odmowa takiej kontroli jest powodem odmowy wejścia na teren akcji. 
 • Wchodząc na teren imprezy, odwiedzający wyraża zgodę na rejestrowanie swojej postaci na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz udziela zgody na ich bezpłatną dystrybucję. Wybrane części obszaru wydarzenia są monitorowane przez system kamer z zapisem obrazu.

Odwiedzający na miejscu akcji nie może:

 1. wprowadzić zwierzęta, z wyjątkiem psów specjalnego statusu (psy policyjne, psy przewodniki, itp.);
 2. wejść po spożyciu alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających i substancji psychotropowych;
 3. wnieść broń lub ich repliki, przedmioty zabawnej pirotechniki, wskaźniki laserowe, narkotyki i substancje psychotropowe oraz inne przedmioty, które służba porządkowa oceni, jako zagrożenie bezpieczeństwa;
 4. wprowadzić i używać dronów, amatorskich i profesjonalnych stacji radiowych, z wyjątkiem radiotelefonów i dronów zatwierdzonych przez Organizatora imprezy;
 5. wnosić i rozprowadzać balony nadmuchiwane;
 6. wzniecać otwarty ogień i manipulować przy nim;
 7. wejść bez nadzoru osoby dorosłej, jeśli ma mniej niż 15 lat;
 8. wystąpić w historycznych lub aktualnych mundurach jednostek bezpieczeństwa i sił zbrojnych Republiki Czeskiej oraz państw uczestniczących;
 9. wjeżdżać i wprowadzać rowery i hulajnogi (również z napędem elektrycznym), wrotki, deskorolki, segway‘e lub podobne środki służące do transportu.

Przy wszystkich wejściach na teren akcji można wykorzystać bezpłatne przechowalnie rowerów i hulajnóg. Organizator nie zapewnia przechowania innych elementów, które uniemożliwiają wstęp na teren pokazów.

Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy, akcję w dowolny sposób i w dowolnym czasie ograniczyć lub odwołać.

Kontrole bezpieczeństwa rozpoczną się z wystarczającym wyprzedzeniem, o ile to możliwe z organizacyjnego punktu widzenia, teren akcji zostanie otwarty przed oficjalną godz. 8.30.

 

Regulamin akcji

 

ZAKAZ WEJŚCIA DO OBSZARU POD LINIĄ POKAZÓW LOTNICZYCH

Rada Okręgu Morawsko-Śląskiego, właściciel gruntów nr 410/1 i 327/3 w obszarze katastralnym Albrechtičky (teren pod osią pokazów lotniczych) wydała zgodę na ograniczenie wejścia na te działki w dniach 12-19 września 2022 roku, ze względu na zapewnienie właściwego przebiegu i bezpieczeństwa imprezy (patrz plan orientacyjny dróg dostępu).

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Sponsorem generalnym Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC  jest firma
Saab AB

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Saab AG
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro