POTVRZENÁ ÚČAST 2021       2x A-400M (S+D), 1x EC-135 (D), 1x Bell 206 (S)              

Informace pro návštěvníky

Plakát akce ke stažení
PDF JPG
   

Vážení návštěvníci, účastníci a partneři Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, přinášíme Vám souhrn základních informací, aby Vaše návštěva akce proběhla co nejpohodověji a mohli jste si největší bezpečnostní show v Evropě řádně užít.

Obecná upozornění

Pro vstup je nutná platná vstupenka. Vstupenky jsou distribuovány skrze Ticketportal, distribuční poplatek činí 15kč.
Pro vstup do areálu je potřeba splňovat standardní podmínky pro vstup na hromadnou akci dle platných hygienických pravidel.
Do areálu akce je zákaz vstupu se psy (s výjimkou psů se speciálním statusem - služební či asistenční psi apod.)!
Parkovné pro auta na centrálním parkovišti je 250 Kč, 10 € nebo 45 

Otevírací doba areálu akce

 • sobota 18. září 2021:    8:30 - 18:00 hodin    (program: 9:00 - 17:00 hodin)
 • neděle 19. září 2021:    8:30 - 17:00 hodin    (program: 9:00 - 16:00 hodin)

Vstup do areálu je možný nejpozději hodinu před koncem otevírací doby.

Doprava

Dopravní obslužnost patří ke klíčovým aspektům všech velkých akcí a každoročně se to potvrzuje i na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR. Snažíme se proto návštěvníkům nabídnout ve spolupráci s našimi partnery široké spektrum možností přepravy, aby si mohli vybrat pro sebe tu nejvýhodnější a aby nedocházelo k přetížení silnic či autobusových a vlakových spojů.

     

Plán přístupových tras   Plán areálu
PDF JPG PDF JPG
       

Časté dotazy

Některé informace se nevejdou do žádné sekce, přesto jsou relevantní a lidé se na ně ptají. Souhrn nejběžnějších dotazů a odpovědí na ně naleznete zde.

Ubytování

Pro návštěvníky akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsme připravili informace o možných ubytovacích kapacitách v Ostravě a okolí.

Důležitá upozornění a doporučení

Naší prioritou je bezpečnost všech návštěvníků i účastníků statických a dynamických ukázek. Děkujeme Vám, že respektujete následující pravidla.

 • Upozorňujeme, že po dobu trvání akce je v celém jejím areálu zvýšená hlučnost. Chraňte si sluch chrániči sluchu. 
 • Poučte své děti, jak se chovat v případě jejich ztracení v areálu. Vybavte je vizitkou s kontaktními údaji. V případě ztráty dítěte kontaktujte pořadatelskou službu nebo přímo stanoviště Policie České republiky (viz. orientační plán areálu akce).
 • Vstupem do areálu souhlasíte s návštěvním řádem a kodexem akce. Následkem jejich porušení je nevpuštění do areálu nebo vykázání z něj. (návštěvní řád aktualizujeme)
 • U vstupů do areálu se provádí bezpečnostní prohlídky, jejichž účelem je zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Odmítnutí této kontroly je důvodem k odepření vstupu do areálu akce.
 • Vstupem do areálu akce návštěvník souhlasí se zachycením své podoby na fotografiích a audiovizuálních záznamech a dává svolení k jejich bezúplatnému šíření. Vybrané části areálu akce jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník akce nesmí do areálu akce:

 1. vstupovat se zvířaty, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi apod.);
 2. vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných a psychotropních látek;
 3. vnášet zbraně či jejich makety, zábavné pyrotechnické předměty, laserová ukazovátka, omamné a psychotropní látky a další předměty, které pořadatelská služba vyhodnotí jako bezpečnostní hrozbu;
 4. vnášet a používat drony, amatérské i profesionální radiostanice, vyjma radiostanic a dronů schválených Organizátorem akce
 5. vnášet a distribuovat nafukovací balónky;
 6. rozdělávat otevřený oheň a manipulovat s ním;
 7. vstoupit bez doprovodu dospělé osoby, je-li mladší 15 let;
 8. vstupovat v historických či aktuálních uniformách bezpečnostních a ozbrojených sborů ČR a účastnících se států;
 9. vjíždět a vstupovat s jízdními koly a koloběžkami (vč. elektrického pohonu), na kolečkových bruslích, skateboardech, segwayích či na obdobných prostředcích sloužících k přepravě.

U všech vstupů do areálu akce je možné využít bezplatné úschovny jízdních kol a koloběžek. Úschovu ostatních předmětů, se kterými je vstup do areálu zakázán, Organizátor nezajišťuje.

Organizátor akce si vyhrazuje právo měnit program akce, akci jakkoliv a kdykoliv omezit či zrušit.

Bezpečnostní kontroly započnou s dostatečným předstihem (brána č. 1 v 6:30 hod., brána č. 2 v 7:00 hod., brána č. 3 v 8:30 hod.), bude-li to z organizačního hlediska možné, areál bude otevřen dříve než v oficiálních 8.30 hod.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE
 

ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU POD OSOU LETOVÝCH UKÁZEK

Rada Moravskoslezského kraje, vlastník pozemků č 410/1 a 327/3 v k.ú. Albrechtičky (plocha pod osou letových ukázek), vydala na základě žádosti Jagello 2000, hlavního organizátora akce, souhlas s omezením vstupu veřejnosti na tyto pozemky v termínu 13. – 20. 9. 2021 z důvodu řádného průběhu a zajištění bezpečnosti akce (viz orientační plán přístupových tras).

 

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě &
Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

 

Partnerský stát

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Saab AG
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
Revírní bratrská pojišťovna
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro