POTWIERDZENI UCZESTNICY 2023                    

Wiadomości

Armia niemiecka zaprezentuje ciężki sprzęt pancerny i sprzęt antychemiczny

13.08.2021, 14:07

Na tegorocznych Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Sił Powietrznych Armii RC 2021 nie zabraknie również zagranicznego sprzętu naziemnego. Niemiecka Bundeswehra zaprezentuje swoje wozy bojowe na lotnisku w Mosznowie, na czele z czołgiem Leopard 2 czy wyposażeniem jednostki antychemicznej.

Od 2016 roku, kiedy Niemcy przejęły rolę specjalnego państwa partnerskiego, niemieckie pojazdy opancerzone są integralną częścią naziemnych pokazów statycznych. To nie tylko pokaz techniki wojskowej jako takiej, ale także prezentacja niemieckiego przemysłu obronnego i inżynierii. Już po raz piąty zwiedzający będą mogli zobaczyć czołg Leopard 2A6, który jest jednym z najlepszych na świecie w swojej kategorii.

Towarzyszyć mu będzie bojowy wóz piechoty Puma oraz opancerzony transporter kołowy Boxer. Oprócz tego zobaczymy premierową prezentację jednostki antychemicznej, która pokaże również jej sprzęt do dekontaminacji.

„Niemieckie Siły Zbrojne od dawna wspierają nasze wydarzenie w naprawdę bezprecedensowy sposób. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno we wcześniej ogłoszonym udziale Sił Powietrznych na dużą skalę, jak i w zaangażowaniu sprzętu naziemnego,”  komentuje Zbyněk Pavlačík, prezes Jagello 2000. „Cieszymy się, że dzięki temu uczestnicy będą mogli zobaczyć ulubionych, tradycyjnych uczestników, w postaci ciężkich pojazdów opancerzonych Leopard 2 czy Puma, ale też znowu coś nowego, jak jednostka antychemiczna.”

Opancerzone pojazdy kołowe Boxer wyróżniają się w swojej koncepcji modułowych kabin i wszechstronnością. W misji, w ciągu 20 minut, możliwa jest zmiana jej konfiguracji na bojową, ambulatoryjną, dowodzenia lub serwisową.

Natomiast Puma wyposażona jest w gąsienice. Jest uważana za bojowy wóz piechoty z najlepszą ochroną załogi, zapewnia też załodze ochronę przed bronią chemiczną i biologiczną. Był to jeden z kandydatów rozważanych dla armii czeskiej, jako następca wysłużonego BVP-2, ale został wycofany z konkursu. Pomimo swoich zalet, Puma znajduje się obecnie tylko w uzbrojeniu armii niemieckiej, natomiast zmodernizowane wersje czołgów Leopard 2 służą obecnie w armiach prawie 20 krajów, a następne zamawiają je, zwykle, jako zamiennik przestarzałych typów radzieckich.
 

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Sponsorem generalnym Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC  jest firma
Saab AB

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
GŁÓWNY PARTNER STRATEGICZNY
ORLEN
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Embraer

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro