POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024           

Wiadomości

Członkowie Rezerwy Aktywnej ponownie pojawią się na pokazach dynamicznych

17.08.2018, 13:56

Regionalny Sztab Wojskowy (KVV) Ostrawa przygotował obszerną prezentację podporządkowanej jednostki Rezerwy Aktywnej dla tegorocznych gości Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC. Przedstawi nie tylko uzbrojenie i osprzęt, ale także swoje umiejętności w dwóch pokazach dynamicznych.

Rezerwiści z Ostrawy nawiążą do ubiegłorocznego premierowego pokazu dynamicznego, który odniósł wielki sukces wśród publiczności i tę prezentację rozszerzą na dwa pokazy. Pokazy będą ukierunkowane na priorytetowe zadania w przypadku sytuacji kryzysowych w regionie, a mianowicie ochronie i obronie obiektu infrastruktury krytycznej przez jednostkę Rezerwy Aktywnej oraz działalności zespołu w miejscu kontroli.

Ekspozycja statyczna będzie oferować zarówno trenażer strzelecki, jak i uzbrojenie i wyposażenie członków Rezerwy Aktywnej, która zostanie dodatkowo wzbogacona o prezentację zdjęć i filmów bezpośrednio ze szkolenia. Przygotowany jest również bogaty program dla dzieci, które będą miały okazję przejść przez tor bojowy, gdzie wypróbują czołganie, rzut granatem lub pokonywanie przeszkody. Dla najlepszych przygotowana zostanie nagroda w postaci przedmiotów z wystawy.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Rezerwy Aktywnej lub wojska zawodowego będą miały również możliwość zwrócenia się z zapytaniami do przedstawicieli Ośrodka Rekrutacji w Ostrawie o warunki i związane z nimi wymagania. Głównym zadaniem tego ośrodka, które podlega Agencji Personalnej ARC i ściśle współpracuje z KVV Ostrawa, jest rekrutacja do Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej.

Wręcz odwrotnie, główne zadania KVV Ostrawa obejmują sprawowanie administracji państwowej na mocy ustawy o obronie i innych specjalnych przepisów prawnych. Jako władza wojskowa spełnia jednocześnie zadania obronności państwa, a jednym z jego obowiązków jest również szkolenie jednostki Rezerwy Aktywnej, która mu podlega. Jednostka w ciągu roku wykonuje kilka ćwiczeń, takich jak tegoroczny Zimowy Survival czy Ściana 2018.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Sponsorem generalnym Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC  jest firma
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Rafael

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro