POTVRZENÁ ÚČAST 2022                   

Zprávy

Příslušníci Aktivní zálohy se opět předvedou v dynamických ukázkách

17.08.2018, 13:56

Krajské vojenské velitelství (KVV) Ostrava si pro návštěvníky letošního ročníku Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR opět připravilo rozsáhlou prezentaci podřízené jednotky Aktivní zálohy. Ta představí nejen svou výzbroj a výstroj, ale rovněž své schopnosti ve dvou dynamických ukázkách.

Ostravští záložníci naváží na své loňské premiérové dynamické vystoupení, které se u diváků setkalo s velkým úspěchem, a tuto svou prezentaci rozšíří rovnou na dvě ukázky. Ty budou zaměřeny na jejich prioritní úkoly v případě krizových situací na území kraje, a to ochranu a obranu objektu kritické infrastruktury četou Aktivní zálohy a činnost družstva na kontrolně propouštěcím místě. 

Statická expozice pak nabídne jak střelecký trenažér, tak výzbroj a výstroj příslušníků Aktivní zálohy, která bude dále obohacena o prezentaci fotografií a videí přímo z výcviku. Bohatý program je připraven také pro děti, které budou mít možnost si projít dráhu bojovníka, kde si vyzkouší plížení, hod granátem nebo překonávání překážek. Pro nejlepší z nich bude připravena odměna v podobě prezentačních předmětů.

Zájemci o vstup do Aktivní zálohy nebo profesionální armády budou mít zároveň šanci se dotázat zástupců Rekrutačního pracoviště Ostrava na příslušné podmínky a požadavky s tím související. Hlavním úkolem tohoto střediska, které spadá pod Agenturu personalistiky AČR a úzce spolupracuje i s KVV Ostrava, je totiž nábor do Ozbrojených sil České republiky. 

Naopak mezi hlavní úkoly KVV Ostrava patří výkon státní správy podle branného zákona a dalších zvláštních právních předpisů. Jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu a jednou z jeho povinností je i výcvik jednotky Aktivní zálohy, která pod něj spadá. Ta v průběhu roku absolvuje několik cvičení, jakým bylo například letošní Zimní přežití nebo Hradba 2018. 

Na viděnou
na Dnech NATO v Ostravě
& Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Saab AG
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro