POTWIERDZENI UCZESTNICY 2023                    

Wiadomości

Interwencja Służby Celnej wobec handlarzy narkotyków

25.08.2021, 13:05

Administracja Celna Republiki Czeskiej zaprezentuje się również w tym roku na Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Sił Powietrznych Armii RC. W dynamicznej demonstracji przedstawi działalność Departamentu Nadzoru Mobilnego oraz współpracę trans graniczną mobilnych grup czeskiej administracji celnej, Niemiec i Słowacji w interwencji przeciwko przemytnikom narkotyków czy broni. Odbędzie się również wystawa statyczna, w ramach której zwiedzający będą mogli zostać bohaterami.

Funkcjonariusze celni zademonstrują na tej imprezie zastosowanie specjalnych środków technicznych, służących do wykrywania nielegalnego transportu substancji niebezpiecznych, narkotycznych substancji psychotropowych i broni. Kynolodzy administracji celnej zaprezentują następnie pracę swoich czworonożnych podopiecznych, w zakresie wykrywania nielegalnego przewozu środków pieniężnych, produktów podlegających akcyzie, a także, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, również wykrywania Cowid - 19.

Będzie przedstawiony specjalny pojazd, przeznaczony do elektronicznego poboru opłat, pojazdy grup mobilnych, laboratorium drogowe czy mobilny rentgen dla dużych gabarytów. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z realnymi przykładami z zakresu własności intelektualnej i podróbek, nie tylko kosmetyków, odzieży, obuwia, elektroniki, ale także części samochodowych. W wystawionym, nielegalnym zakładzie produkcji tytoniu i wyrobów tytoniowych zobaczą m.in. naturalne warunki, w jakich odbywa się ta nielegalna produkcja tytoniu i papierosów. Zaprezentowane zostaną również narzędzia kontrolne i procedury monitorowania i kontroli autentyczności wyrobów tytoniowych i alkoholowych, do których należy również ogólnodostępna aplikacja mobilna.

Na temat narkotyków i substancji psychotropowych będzie można porozmawiać z krajowym koordynatorem polityki narkotykowej, Jarmilą Vedralovą. Służba celna przedstawi również sposoby wykrywania nielegalnej produkcji tych materiałów i efektów nielegalnego handlu nimi na poszczególne terytoria. Kolejnym ważnym prezentowanym tematem będzie nielegalny handel chronionymi i krytycznie zagrożonymi zwierzętami, sposoby ich przemytu oraz skutki tego typu globalnej przestępczości dla biosfery naszej planety.

Obecni będą pracownicy celni, zajmujący się administracją postępowania i jego egzekucją, którzy będą przygotowani na pytania w tym zakresie.

Również Instytut Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej (IKEM) zaprezentuje swoją kampanię „Zostań bohaterem” (www.darujzivot.cz) w ekspozycji administracji celnej. Rok 2020, ze względu na covid-19, przyniósł gwałtowny spadek liczby nowych dawców szpiku kostnego, którzy są jedyną nadzieją dla pacjentów ze śmiertelnymi diagnozami zaburzeń krwiotwórczych. Członkowie Administracji Celnej Republiki Czeskiej już aktywnie zaangażowali się, obecnie IKEM wciąż poszukuje dawców dla 50 pacjentów, w tym 15 dzieci.

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Sponsorem generalnym Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC  jest firma
Saab AB

Kraj partnerski

Partnerzy

WSPARCIE TYTULARNE
WSPARCIE GŁÓWNE
SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
GŁÓWNY PARTNER STRATEGICZNY
ORLEN
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
PARTNER GŁÓWNY
GŁÓWNY MARKETINGOWY
BAE Systems
GŁÓWNY PARTNER

Embraer

GŁÓWNY PARTNER PRODUKTOWY
Radegast
GŁÓWNY PARTNER MARKETINGOWY
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro