POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024  

Wiadomości

Największym wyzwaniem jest nielegalna produkcja tytoniu // Humans of NATO Days

19.02.2023, 19:19

Pokaz kynologii, międzynarodowe działania przeciw przestępcom i szereg skonfiskowanych przedmiotów, w tym linia do produkcji papierosów z Operacji Koloseum, to wszystko można było zobaczyć na Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Sił Powietrznych Armii RC we wrześniu 2022 r., dzięki pokazom czeskiej administracji celnej. Płk mgr Aleš Hrubý, dyrektor Departamentu Koordynacji Poszukiwań Generalnej Dyrekcji Ceł, opowiedział nam trochę więcej o działalności administracji celnej.

Jak trafiłeś do celników?
Pracuję w Administracji Celnej Republiki Czeskiej od 1991 roku, dzięki rekomendacji znajomego, który już wtedy tam pracował.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy? Jaki jest zakres Twojej pracy?
Zapewniam koordynację jednostek poszukiwawczych Administracji Celnej Republiki Czeskiej. W ramach tego można sobie wyobrazić poszukiwanie informacji i jej ocenę, współpracę z innymi jednostkami administracji państwowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz współpracę z podmiotami egzekwującymi prawo w Czechach i za granicą.
Administracja celna posiada kompetencje np. w postaci zajęcia towarów, jeżeli były one przedmiotem zwolnienia przez dozór celny lub skarbowy, a także upoważnienia do wszczęcia postępowania karnego i badania niektórych rodzajów czynów, niezgodnych z prawem. Są to sytuacje, w których mamy konkretne przesłanki, zmierzające do tego, że do Republiki Czeskiej nielegalnie wwieziono towary z naruszeniem przepisów prawa lub że doszło do naruszenia czeskich przepisów prawnych w obszarze administracji celnej i podatkowej.

Przeczytaj także wywiady z innymi uczestnikami Dni NATO

Jakie było Twoje największe wyzwanie zawodowe?
Największym wyzwaniem w ostatnim okresie jest przede wszystkim kwestia wykrywania nielegalnego handlu i produkcji tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Republiki Czeskiej, którą wspierają grupy obcojęzyczne, przede wszystkim z krajów rosyjskojęzycznych.

Czy możesz wymienić powiązane osiągnięcie zawodowe, z którego jesteś dumny?
Na pewno wymienię sprawę o kryptonimie Koloseum, w której w połowie ubiegłego roku udało nam się wykryć nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych w Czechach. Osiągnęliśmy ten wynik w ciągu trzech miesięcy, ale ta nielegalna fabryka spowodowała prawie 150 milionów koron strat w niezapłaconych podatkach, w krótkim okresie swojej nielegalnej działalności.

Dokładnie dziesięć lat temu administracja celna była mocno zaangażowana w rozwiązanie afery metanolowej, która była jedną z najpoważniejszych spraw w historii Czech. Czy mógłbyś nam to przybliżyć?
Afera metanolowa to wielkie wydarzenie we współczesnej historii Czech z tego względu, że zginęło 48 osób, kolejnych 117 zostało zatrutych skażonym alkoholem, a wiele osób straciło wzrok. Było to spowodowane nielegalną działalnością grupy zajmującej się nielegalną dystrybucją alkoholu na terenie Republiki Czeskiej. Alkohol był zanieczyszczony metanolem, a w wyniku zmieszania etanolu z metanolem powstała śmiertelna mieszanina, powodująca śmierć i uszczerbek na zdrowiu tych, którzy spożyli alkohol z tak wytworzonej mieszanki.

Pracujesz w administracji celnej od ponad 30 lat, co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Najbardziej spełnia mnie to, że jest to swego rodzaju misja – służba na rzecz obywateli tego państwa i na rzecz przestrzegania przepisów prawnych naszego kraju.
 

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro