POTVRZENÁ ÚČAST 2024     

Zprávy

Největší výzvou je problematika nelegální výroby tabáku // Humans of NATO Days

19.02.2023, 19:19

Ukázka kynologie, mezinárodní zásah proti zločincům i množství zabavených předmětů, mezi kterými nechyběla linka na výrobu cigaret z operace Koloseum, to vše jste mohli vidět na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR v září 2022 díky ukázkám Celní správy ČR. Plk. Mgr. Aleš Hrubý je ředitelem odboru Koordinace pátrání Generálního ředitelství cel a o činnosti celní správy nám řekl něco víc.

Jak jste se k celní správě dostal? 
Pro celní správu pracuju od roku 1991, a to díky svému kamarádovi, který pro ni již pracoval. 

Jak vypadá váš běžný pracovní den? Jaká je náplň vaší práce? 
Já zajišťuji koordinaci útvaru pátrání Celní správy ČR. Pod tím si můžete představit rešerši informací a jejich vyhodnocování, spolupráci s jinými složkami státní správy na národní a mezinárodní úrovni a spolupráci se subjekty vymáhající právo v ČR i zahraničí. 
Celní správa disponuje kompetencemi například k zajištění zboží i k zahájení výkonu trestního řízení a prověřování některých druhů protiprávního jednání. Jde o situace, kdy máme konkrétní indicie směřující k tomu, že na území ČR bylo nelegálně dovezené zboží porušující právní předpisy nebo že dochází k porušování právních předpisů ČR v oblasti správy cel a správy daní.


Přečtěte si i další rozhovory s těmi, kteří se podílejí na Dnech NATO

Jaká byla vaše největší pracovní výzva?
Největší výzvou je v posledním období především problematika nelegální výroby tabáku a tabákových výrobků na území ČR, za níž stojí cizojazyčné skupiny, primárně z ruskojazyčných zemí. 

Můžete zmínit nějaký související pracovní úspěch, na který jste hrdý?
Určitě bych zmínil případ s krycím názvem Koloseum, při kterém se nám podařilo odhalit nelegální výrobnu tabákových výrobků na území ČR. Nám se ji podařilo odhalit během tří měsíců, přesto za tu dobu svou činností způsobila škodu za bezmála 150 milionů korun. 

Zrovna před deseti lety se celní správa výrazně zapojila do řešení metanolové aféry, která byla jedním z nejzávažnějších případů v historii ČR. Mohl byste nám ji přiblížit?
Metanolová aféra je velkým mementem v novodobých dějinách ČR z toho pohledu, že došlo k úmrtí 48 osob, dalších 117 osob bylo kontaminovaným alkoholem otráveno a řada lidí přišla o zrak. To bylo způsobeno protiprávní činností skupiny, která nelegálně distribuovala alkohol na území ČR. Ten byl přitom kontaminován metanolem, kdy vlivem smíchání ethanolu s metanolem došlo k usmrcení a poškození zdraví právě u těch, kdo jej požili. 

U celní správy sloužíte již přes 30 let, co vás na vaší práci nejvíc baví?
Nejvíc mě baví to, že je to služba ve prospěch občanů tohoto státu a ve prospěch dodržování právních předpisů naší země. 
 

Speciální partner

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER
Lockheed Martin
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro