POTWIERDZENI UCZESTNICY 2024  

Wiadomości

Naucz się pierwszej pomocy z Czeskim Czerwonym Krzyżem

07.09.2023, 15:12

Oprócz sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa w Dniach NATO w Ostrawie & Dniach Sił Powietrznych Armii RC biorą udział także jednostki i organizacje medyczne. Jednym z nich jest Ostrawskie Stowarzyszenie Regionalne Czeskiego Czerwonego Krzyża, które przygotowało dla zwiedzających ciekawe zajęcia i pokazy.

Podczas pokazu statycznego zostanie zaprezentowany ambulans Mercedes Benz, ciężarówka z przyczepą do wyjątkowych wydarzeń i inne maszyny Czeskiego Czerwonego Krzyża (ČČK). W jego namiocie będzie można zapytać członków ČČK o działalność organizacji, jej współpracę ze stowarzyszeniami zagranicznymi, oddawanie krwi czy pierwszą pomoc. Oprócz innych aktywności będzie można spróbować tego samemu, pod okiem ekspertów.

Zapraszamy nie tylko do namiotu Czeskiego Czerwonego Krzyża, ale także do kolegów z Polski i Niemiec, którzy również przygotowali ciekawy program. W obu namiotach będzie obecny jeden członek ČČK, który będzie do Państwa dyspozycji w charakterze tłumacza. Na pewno warto odwiedzić biura zagranicznych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, ponieważ nie w każdym kraju niektóre działania prowadzone są w ten sam sposób i można dowiedzieć się nowych i ciekawych informacji. Na przykład koledzy z Niemiec czy Austrii świadczą usługi transportowe. Oznacza to, że każda karetka przyjeżdżająca do i ze szpitala, w tych krajach jest karetką Czerwonego Krzyża.

Czeski Czerwony Krzyż zajmuje się między innymi pracą społeczną, nauczaniem i udzielaniem pierwszej pomocy, pracą humanitarną w sytuacjach kryzysowych, honorowaniem nieskładkowych dawców krwi, organizacją turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i osób starszych, a także wydawaniem książek i czasopism. Organizacja stara się także zwrócić uwagę na problemy przemocy seksualnej, sytuację społeczno-ekonomiczną ludności w krajach rozwijających się oraz krajach dotkniętych wojną lub klęską żywiołową. W tej chwili Czerwony Krzyż działa w ponad 190 krajach świata. 

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!

Partnerzy

SPONSOR GENERALNY
Lockheed Martin
SPONSOR EKSKLUZYWNY
Škoda Auto
SPONZOR SPECJALNY
WSPARCIE
OFICJALNE WSPARCIE TECHNICZNE
Audiopro