POTVRZENÁ ÚČAST 2024   

Zprávy

Jsme strašně šťastní, že jsme v Česku v bezpečí // Humans of NATO Days

02.04.2023, 18:44

Věděli jste, že Český červený kříž taky patří do druhosledových složek Integrovaného záchranného systému (IZS)? A ty zas neodmyslitelně patří ke každé velké akci. Na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil AČR dohlíží na bezpečnost a zdraví návštěvníků, ale taky se prezentují široké veřejnosti.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava není výjimkou, nadto i zájemce na akci seznamuje se zásadami první pomoci. Aktivity spolku a svou práci nám v rozhovoru přiblížila jeho ředitelka Alžběta Hrabovská.

Jak jste se dostala k práci pro Český červený kříž?
Do Červeného kříže mě dovedla covidová doba. Vymyslela jsem projekt Zpívání pod okny pro domovy důchodců, jehož se zúčastnili Mirai nebo David Stypka, a ke spolupráci jsem oslovila i Červený kříž. Oni si mě všimli, a tak nějak si mě tam nechali a já jsem postupně zjišťovala, jaká je to práce. Když pak hledali ředitelku, tak mě oslovili a poprosili, abych se o to místo ucházela. A já jsem si řekla, že proč ne?

Můžete nám tedy blíže popsat jak vaši práci, tak i činnost celé organizace?
Moje práce obnáší hlavně hodně administrativy, protože je to péče jak o všechny zaměstnance, tak o naše projekty. Staráme se o dárce krve, které několikrát ročně oceňujeme, včetně těch nejvyšších kategorií. Pořádáme kurzy a školení jak na školách, tak pro zaměstnance firem, kurzy Zdravotníka zotavovacích akcí a veškeré školení první pomoci. Dále poskytujeme zdravotnické asistence, to znamená, že jsme jako zdravotnický dozor k dispozici na kulturních a sportovních akcích, kde hlídáme návštěvníky, aby se nezranili a aby je měl kdo ošetřit.

Tou hlavní činností Červeného kříže jako humanitární organizace a člena Integrovaného záchranného systému (IZS) je na vyžádání poskytovat pomoc při hromadných neštěstích a přírodních katastrofách, jakými byly povodně nebo tornádo. Nyní jsme též plně angažováni v uprchlické krizi, tedy už rok s hasiči spoluorganizujeme KACPU Ostrava (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině), kde působí naši dobrovolníci celou dobu od prvního dne, kdy začala válka. 

Jak vypadá práce s ukrajinskými uprchlíky v KACPU? 
Co se týče války na Ukrajině, naše práce začala úplně jinak. Na základě oslovení Českými drahami naši členové doprovázeli evakuační vlaky. Jeli českými vlaky na Ukrajinu a v těch prvních dnech pomáhali s evakuací žen a dětí do České republiky. Druhého března 2022 jsme pak otevřeli KACPU přímo u nás na Červeném kříži. Vzniklo během necelých 24 hodin v naší budově, kde bylo týden, na tu nejakutnější dobu, než se přesunulo na Černou louku. Starali jsme se o jídlo, šatstvo, teplo, veškerý komfort prvních uprchlíků, kteří přicházeli a neměli vůbec nic. My jsme jim poskytli místo, kde se mohou registrovat, kde se mohli vyspat a najíst, a hlavně, kde se mohli s dětmi ukrýt, když přišli do cizí země a neměli kam jít. Teď v tom pokračujeme, stále se staráme o nouzové přístřeší na KACPU Ostrava pro uprchlíky, o jejich ošacení a celkovou péči, spolupracujeme s psychology, hasiči nebo policií. (Pozn.: KACPU na Černé louce působilo do 26. září 2022, pak se přestěhovalo na ulici Dr. Malého 17.)


Přečtěte si i další rozhovory s těmi, kteří se podílejí na Dnech NATO

Z hlediska rozsahu poskytované pomoci byla tato uprchlická krize bezprecedentní. Kde jste získávali všechno to oblečení a další vybavení pro Ukrajince?
Tím, že jsme zapojeni to IZS a jsme humanitární organizace, tak v Ostravě máme krajský humanitární sklad. To znamená, že disponujeme poměrně velkým množstvím oblečení a skladových zásob, jak hygienických, tak i potravin. Vždy totiž musíme být připraveni a schopni pomáhat při nárazových událostech typu povodní nebo tornáda, případně toho, co se stalo ve Studénce. Čerpali jsme tedy z našeho humanitárního skladu. 

Práce záchranářů a zdravotníků přináší množství velmi silných zážitků. Jaký byste vyzdvihla za sebe za dobu svého působení v Červeném kříži? 
Právě asi tu válku. Já jsem záchranář, pracuji na záchranné službě, ale ta zkušenost s válkou, kdy to všechno začalo, to je úplně něco jiného. Moji lidé jeli prvním evakuačním vlakem a já jsem s nimi byla v kontaktu ve dne v noci, 24 hodin na telefonu. Měla jsem obrovskou hrůzu, kam je posílám, a oni mi pak volali, že jsou tam stovky lidí, kteří prosí o pomoc a že tam probíhá obrovské loučení žen a mužů. Když přijel Červený kříž, tak muži si nejdřív mysleli, že budou moct jet s námi. Naši členové tam zažili jejich loučení, ženy i děti plakaly a do České republiky přijížděli ve strašném stavu. To mě hodně postavilo nohama na zem a říkala jsem si, v jakém komfortu tady vlastně žijeme. 

Vůbec jsem nečekala, jaké hrůzy nás s tou válkou ještě čekají. S uprchlíky se na KACPU setkáváme každý den a posloucháme příběhy, které mají za sebou, a nezřídka se naše holky rozbrečí. Sedíme tam s nimi, jsme plní beznaděje a říkáme si, jak jsme strašně šťastní, že jsme v České republice v bezpečí a že jsme my ti pomáhající a ne ti, kterým se musí pomáhat. 

Partneři

TITULÁRNÍ PODPORA
HLAVNÍ PODPORA
GENERÁLNÍ PARTNER
Lockheed Martin
HLAVNÍ STRATEGICKÝ PARTNER
ORLEN
EXKLUZIVNÍ PARTNER
Škoda Auto
SPECIÁLNÍ PARTNER
PODPORA
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ PRODUKTOVÝ PARTNER
Radegast
HLAVNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER
Rheinmetall Defence
OFICIÁLNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Audiopro