Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

POTVRZENÁ ÚČAST 2018   6x PC-9M (D) 1x AS365 (S); 1x C-27 (S); 2x L-39 (S)

Pro návštěvníky

Pro partnery

Pro média

Doprava pěšky

Na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR se můžete dostat ze dvou směrů turisticky značenými trasami, přičemž obě jsou vhodné pro pěší i cyklisty. Tyto trasy prochází i přes Chráněnou krajinnou oblast Poodří, které nabízí pohled na meandrující tok řeky Odry, rybníky s řadou druhů ptáků a také rozsáhlé louky s vtroušenými stromy a remízy.

Turistická mapa okolí mošnovského letiště (mapy.cz)

Hodláte-li během Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR navštívit Poodří, mějte prosím na paměti, že se budete pohybovat mimořádně hodnotným územím. Respektujte zákazy a nařízení platné v chráněných krajinných oblastech. Jedná se především o zákaz vjezdu motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace, zákaz rozdělávání ohňů a zákaz táboření. Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování zákazu vjezdu do luk v okolí letiště, především v oblasti Pasečného mostu a Oderské lávky mezi obcemi Studénka a Albrechtičky. Porušování zákazu vjezdu a setrvávání vozidel bude postihováno. Chovejte se k přírodě ohleduplně, prosím. Za Správu CHKO Vám děkujeme a přejeme spoustu ničím nerušených zážitků!

TIP: Mapa s vyznačením míst zákazu vjezdu a parkování

Žlutá trasa:

Žlutě značená trasa vede od tur. rozcestí u železniční stanice ve Studénce přes rozcestí u Oderské lávky přímo do obce Albrechtičky (spolu s modrou značkou). Délka trasy je necelé 4 kilometry.

Žlutá značka vás provede údolím řeky Odry přes louky lemované skupinkami mimolesní zeleně až k samotné řece Odře, kterou překročíte po tzv. Oderské lávce.
V případě zájmu můžete odbočit z plánované trasy a napojit se na naučnou stezku přírodní rezervací Kotvice, která vás seznámí s hodnotami tohoto mimořádně cenného území. Cestou můžete pozorovat zejména vodní ptáky na hladině rybníků, odpočívadlo kormoránů či hnízdiště volavek. Po naučné stezce je cesta do Nové Horky a zpět dlouhá 5 kilometrů.

Návštěvu v Poodří Vám může zpříjemnit náš mobilní průvodce pro chytré telefony a zařízení s opračním systémem Android. Dozvíte se zde mnoho zajímavého o místech, kterými budete procházet. Aplikaci stahujte zde.

TIP: Pěšky na Dny NATO krásnou přírodou Poodří

TIP: Chráněnná krajinná oblast Poodří na Facebooku

Modrá trasa:

Modře značená trasa vede směrem od Ostravy ze železniční zastávky v Jistebníku až k tur. rozcestí u Oderské lávky. Odtud pokračujte po žlutě značené trase do obce Albrechtičky. Délka trasy je necelých 10 kilometrů.

Z přírodně zajímavých lokalit Vás modrá značka provede po hranici přírodní rezervace Bažantula a následně okolo dalších rybničních ploch. Na hladině rybníků můžete pozorovat vodní ptáky a porosty vodních rostlin. Dále trasa vede od rybníků na tzv. Pasečný most a přes louku až k Oderské lávce a do obce Albrechtičky.

Šťastnou cestu
na Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky
i zpět!


Počet online uživatelů: 51

 


Audiopro

Letiště Ostrava a.s.

CEVRO Institut

Aeromedia

Kagero Publishing